Arbeidsbil på veien

Hva bør du tenke på før du velger transportfirma?

Dersom du skal inngå en fast transportavtale, eller bare velge transportør av gods én enkelt gang, kan det være vanskelig å få oversikt over hva som er viktig å vite før du bestemmer deg for transportleverandør.

Ulike firmaer vektlegger forskjellig type ekspertise, og utvalg av kjøretøy og valg av ruter kan være mer viktig enn det de fleste er klar over.

Definér ditt eget transportbehov

Før du velger transportør er det viktig å få oversikt og en tydelig definisjon av ditt eget spesifikke behov for transport. Skal transporten kun fungere som en tilførsel i et større system uten spesielle krav om levering eller tidsfrister, eller er transporten med på å fronte deg som vareeier, din konkurransekraft og befeste din markedsposisjon? Transporten av dine varer kan nemlig spille en stor rolle når det gjelder kvalitet og profesjonalitet i ditt eget leveransetilbud.

Hvordan skal du vite hva du bør velge?

De fleste transportselskap kan ved første øyekast virke like, og tilbyr tilsynelatende akkurat det samme tilbudet for transport. Dette kan gjøre det vanskelig å ta et godt valg, basert på hva transportøren faktisk leverer og hva ditt reelle behov er. Det er viktig å huske på at transport er både en tjeneste og en opplevelse av service.

En transportør er en samarbeidspartner

Alle som har benyttet seg av en tjeneste vet at du kan ha både positive og negative opplevelser med hvordan arbeidet har blitt utført. Transportbransjen er ikke noe unntak, og derfor er det desto viktigere å finne en en transportør som kan være en samarbeidspartner du kan stole på og som gjør at du føler deg ivaretatt. 

En god transportør bør beherske å levere transporttjenester i et system der gods- og vareeier knapt registrerer utføringen av tjenesten. Om utførelsen av transporten er sømløs og forutsigbar beror på transportørens kompetanse, samt evnen til å klare å definere kjerneområdene de skal levere på. 

Les mer om Blå Kurérs digitale løsninger med online bestilling her.

Dette må du huske før du velger transportør:

Kapasitet
Hva er kapasiteten til den enkelte transportøren du vurderer? Har de nok biler, ruteavganger og systemer til å dekke dine behov?

Omlasting eller ikke?
Kan varene dine omlastes via terminal eller ønsker du å unngå dette?

Dekningsområde
Kan du dele opp frakten mellom én leverandør på lange destinasjoner, og én leverandør på korte destinasjoner? Eller trenger du en transportør som tilbyr begge deler?

Kompetanse
Undersøk transportørens kompetanse – det kan nemlig være gunstig å benytte en leverandør med spesialkompetanse på sitt fagområde, og som også kan tilby frakt med kompetente og dyktige sjåfører.

Elektroniske løsninger
Har transportøren moderne, digitale løsninger som gjør arbeidet mer effektivt? Papirløs gjennomføring av transportgangen er mer hensiktsmessig økonomisk, gir god kontroll over frakten og er tidsbesparende.

Samspill og samarbeid
Ønsker du et transportfirma som er en samarbeidspartner, og som kan foreslå kreative løsninger eller gi forslag til utførelse på spesielle prosjekter?

Pris
Tilbyr transportøren prisgunstige nisjetjenester, samt et høyt kvalitetsnivå?

Langsiktighet
Ønsker du å benytte en leverandør som kan vise til lang erfaring og forutsigbarhet i bransjen?

Les mer: Sett bort frakten til Blå Kurér i Telemark.

Vi i Blå Kurér er stolte av å kunne si at vi leverer på alle viktige punkter for et transportfirma, samt at vi er fleksible når det kommer til tilpasninger og løsninger for spesielle hendelser og behov.

Velg Blå Kurér neste gang du trenger varetransport

Det er ikke alltid enkelt å vite hva du bør vektlegge i valget av transportør. Ved å følge våre punkter når du skal ta avgjørelsen, har du en pekepinn på hva som er viktige egenskaper ved et transportfirma. Blå Kurér leverer på samtlige punkter, og vi strekker oss alltid langt for å tilrettelegge for deg som kunde. Vi vil gjerne være din transportleverandør, og bidra verdiskapning sammen med dere. Vi tilrettelegger slik at du får godset fram effektivt og trygt – kontakt oss her.

0