Materiell

Vi har lang erfaring med transportoppdrag og vet hva slags lastemateriell som kreves under ulike typer oppdrag. Med bakgrunn i dette har vi valgt en tilpasset type lastemateriell som dekker majoriteten av tjenestene vi tilbyr.

For stykkgods og småpartier bruker vi varebiler fra 12–19 m³ med 5–8 palleplasser og tilhørende lift. Ved større oppdrag og transport av partifrakt og pallegods, brukes vi lastebiler med 18 palleplasser, skap med sideåpning og tilhørende lift. På denne måten sørger vi for at vi kan dekke alle våre kunders behov for transport.

Ikon - telefon

Kontakt oss i dag!

Har du spørsmål til oss? Kontakt oss gjerne her for mer informasjon.

Kontakt oss

25–30 lasteenheter

Vi disponerer til enhver tid mellom 25 og 30 lasteenheter. Dette inkluderer både lastebiler, varebiler og mindre budbiler, og dekker i all hovedsak våre kunders behov for transport. Våre biler brukes både til å kjøre faste samlastruter, lokalruter og budbiltjenester. Vi stiller også gjerne opp for sporadiske oppdrag og ekspressfrakt ved behov.

Her finner du mer informasjon om våre transporttjenester.

Bruk av kontaktnettverk ved behov

Ved behov for lastemateriell utover det vi selv disponerer, tar vi i bruk vårt nettverk av samarbeidspartnere for å fremskaffe det materiell som oppdraget krever. Via våre samarbeidspartnere har vi tilgang på eksempelvis vogntog, semitrailere og kranbiler.

Vi tar utfordringen

Har du behov for transport og frakt av varer? Kontakt oss her for mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg.

hCaptcha