Samlastruter

For mange transporttbrukere er kontinuitet og forutsigbarhet tilknyttet lasteavganger og leveringstidspunkter avgjørende for sin transportavvikling. Blå kurér sine samlastruter vil dekke dette behovet.

Samlastrutene benyttes når forsendelsene hentes og leveres samme dag. Hente- og leveringstidspunktene er ikke avgjørende. Det viktige for kunden er at transporten utføres den avtalte dagen. Henting og levering tilpasses rutenes avgangstider. Samlastrutene er et rimeligere alternativ enn ekspressfrakt.

Våre samlastruter passer både for bedrifter med sporadiske transportbehov og for bedrifter som har behov for sikre og forutsigbare faste avganger. For sistnevnte inngås gjerne faste samarbeidsavtaler.

Ikon - telefon

Kontakt oss i dag!

Ta kontakt med Blå Kurér i dag, så vil vi finne løsninger spesielt tilpasset din bedrift.

Kontakt oss

Oslo – Grenlandsruter (samlast):

Avgang fra Grenland til Oslo og fra Oslo til Grenland, fra kl. 09.00 til ca. kl. 10.00. Levering samme dag mellom kl. 12.00 og kl.16.00 (formiddagsrute).

Avgang fra Grenland til Oslo og Oslo til Grenland ca. kl. 15.00 med levering tidlig påfølgende dag (ettermiddagsrute).

Ettermiddagsrutene kan leveres samme kveld mot et lite prispåslag.

Oslo – Vestfoldruter (samlast):

Avgang fra Vestfold og Oslo fra kl. 09.00 til ca. kl. 10.00. Levering samme dag mellom kl. 12.00 og kl. 16.00 (formiddagsrute).

Avgang fra Vestfold og Oslo ca. kl. 15.00 med levering tidlig påfølgende dag (ettermiddagsrute).
Ettermiddagsrutene kan leveres samme kveld mot et lite pristillegg.

Grenland – Vestfoldruter (samlast):

Avgang fra Grenland til Vestfold ca. kl. 10.00. Levering fra kl. 11.00 til ca. kl. 14.00.

Avgang fra Vestfold til Grenland ca. kl. 14.00. Levering fra kl. 15.00 til ca. kl. 17.00

Grenland – Sørlandsruter (samlast):

Avgang fra Grenland til Kristiansand ca. kl. 10.00. Levering fra ca. 13.00.

Returnerer fra Kristiansand om ettermiddagen.

PS: Tidligavganger fra Vestfold til Grenland er for tiden behovsbasert og gjennomføres nesten daglig, men kan ikke alltid garanteres.

Kontakt oss i dag!

Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat rundt ditt transportbehov.

hCaptcha