Oversikt og eierskap til hver forsendelse

Vår driftsform og utførelse tillater at vi til enhver tid har oversikt og eierskap til hver forsendelse som er i og under produksjon. Til dette benytter vi både vår mangeårige erfaring i kombinasjon med moderne elektroniske løsninger.

Service

Transportoppdragene bestilles direkte til en av våre befraktere, enten pr. telefon eller mail. For kunder som ønsker å bestille elektronisk via web booking eller EDI løsninger vil også ha mulighet til dette. Les mer om dette her.

Befrakterne har ansvaret for å planlegge og tildele oppdragene til våre transportører. Befrakterne har også ansvaret for oppfølgningen av oppdragene slik at leveringene tilfredsstiller de forventningene som er satt. Alle våre biler er utstyrt med GPS-sporing som til enhver tid viser eksakt hvor bilene og forsendelsene befinner seg geografisk. Dette fører til at befrakterne alltid kan gi deg korrekt oppdatering på hvor dine varer befinner seg under transporten.

For kunder som benytter elektroniske løsninger vil det være mulig følge sendingene pr. sms eller mail hver gang en ny handling skjer med sendingen. Dersom uforutsette forsinkelser oppstår skal kundene motta tilbakemelding om dette i forkant av leveringstidspunktet. Befrakter skal da opplyse om et nytt tidspunkt for levering eller omgjøre leveringstidspunktet og betingelsen etter kundens ønske. Avvik i form av skader, forsinkelser eller manko reduseres betraktelig ettersom vi ikke benytter terminaler eller omlaster godset. Vi kan derfor skilte med en lav avviksprosent, noe vi er svært stolte av. Skulle uansett uhellet inntreffe er alle våre transportører godsansvarsforsikret og vi har gode reklamasjonsrutiner som sikrer raskt behandlingstid i de saker som skulle oppstå.

Ikon - forsikring

Forsikring

Blå Kurér frakter gods i henhold til NSAB 2015 og Lov om veifrakt.

Blå Kurér anbefaler våre kunder å forsikre verdier som ikke dekkes i begrensningsreglene i henhold til NSAB 2015 og Lov om veifrakt.

Ikon - klokke

Åpningstider

Mandag-fredag: 07.00 - 16.00

For fraktbestillinger etter kontortid oppfordrer vi å benytte mail: post@bla-kurer.no. Oppdragene vil bli behandlet fortløpende påfølgende dag fra kl. 07.00.

For ekspressfraktbestilling etter kontortid vennligst benytt vår vakttelefon tlf: 404 12 788. Vakttelefonen vil til enhver tid være betjent av en av våre befraktere som vil iverksette ekspressutrykning straks bestillingen er bekreftet.