miljøfyrtårn logo

Vi er sertifisert Miljøfyrtårn

Transportindustrien har et stort miljøavtrykk. Det er noe vi i Blå Kurèr er svært opptatte av og vi jobber kontinuerlig for å redusere vårt klimautslipp. Derfor har vi også valgt å bli sertifisert Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er et verktøy for bedrifter og organisasjoner som ønsker å bli mer bærekraftige.

Det er mange måter å oppnå dette på, og man må vurdere alt fra hvordan man håndterer avfall, til energibruk i kontorlokaler, hvilke innkjøpspartner man velger og hva slags transport man benytter. Det er noe vi gjør hver eneste dag, samtidig som vi hele tiden ser på hvordan vi kan bli bedre slik at vi sammen kan skape en grønnere fremtid.

Hva er Miljøfyrtårn?

Sertifiseringsordningen Miljøfyrtårn er drevet av Stiftelsen Miljøfyrtårn som ble opprettet i 2003. Drivkraften bak opprettelsen av ordningen var sentrale organisasjoner i næringsliv og offentlig forvaltning, som kom sammen for å finne en løsning som kan hjelpe bedrifter til å bli mer miljøvennlige, og senere for å møte de bærekraftsmålene som har blitt satt av FN.

FNs bærekraftsmål

Mange bedrifter, organisasjoner og offentlige forvaltninger ønsket å jobbe mer systematisk for en bærekraftig fremtid. For å kunne gjøre dette trengte de en felles arbeidsplan som bedrifter kunne bruke på en systematisk måte i sine strategier for miljø- og samfunnsansvar. For at vi skal kunne nå FNs bærekraftsmål krever det at vi tar på oss et felles ansvar rundt miljø, bærekraft og samfunn. Ikke bare for å skape en grønnere fremtid, men en mer likestilt og rettferdig fremtid også.

Blå Kurér - et transportselskap som tenker grønt

Med Blå Kurér får du ikke bare et transportselskap med profesjonelle, dyktige og erfarne sjåfører, med et oversiktlig og effektivt digitalt system for bestilling og oversikt, du får også et transportselskap som tenker grønt. Ta kontakt i dag for bestilling av transport.

0