Blå transportbil fra Blå Kurér AS

Med Blå Kurér er lasten i trygge hender

Maxeta AS leverer elektroteknisk utstyr til norske bedrifter i flere ulike bransjer. De er agentur og grossist for en rekke ledende internasjonale leverandører, samtidig som en stor del av omsetningen kommer fra egenproduksjon. Med kunder over hele landet er gode transportleverandører helt avgjørende. Til å frakte produkter mellom Vestfold og Oslo, og nedover mot Sørlandet, bruker Maxeta tjenestene til Blå Kurér.

Pålitelig transport i Oslo-området

Roger Olsen er lagerformann i Maxeta. Han forteller at Maxeta har én hovedtransportør som de benytter til mye av transporten sin, samtidig som de daglig sender av gårde varer med de lokale rutene til Blå Kurér. Blå Kurér har kjørt ut leveranser til Maxetas kunder siden 2007.

– Vi bruker dem hovedsakelig til vanlig rutekjøring på samlastrutene. Mellom Vestfold og Oslo bruker vi dem hver dag, og så har de en Sørlandsrute som vi benytter av og til, forteller han.

Samarbeidet startet etter at Maxeta hadde noen utfordringer med påliteligheten på levering av varer til Oslo-området. De undersøkte ulike alternative transportører og valget falt på Blå Kurér. Etter hvert som årene har gått, har Maxetas transportbehov blitt større. I takt med dette har oppdragene til Blå Kurér økt i omfang.

God oppfølging av Maxeta og deres kunder

For Maxeta er det helt avgjørende med leverandører som gjør at de klarer å holde avtalene de inngår med kundene sine. De trenger pålitelige samarbeidspartnere, og det mener Olsen de har funnet i Blå Kurér.

– Det har jo med våre kunder å gjøre, at de er fornøyd, sier han.

Han forteller videre at både de og kundene deres får god oppfølging fra Blå Kurér, og at de er til å stole på. Blå Kurérs transportører ringer blant annet kundene på forhånd i de tilfellene det kreves, og sørger alltid for at varene trygt blir overlevert kunde.

Varsom håndtering av utsatt last

En annen fordel med Blå Kurér er at de kjører direkte og ikke skal innom noen terminaler underveis. Når de kjører uten omlastinger, minsker sannsynligheten for at noe skal gå galt under transport.

– Når vi har vareleveringer hvor det er spesielt viktig at lasten kommer trygt frem, foretrekker vi å bruke Blå Kurér. Da vet vi at varene er i trygge hender, sier Olsen.

Han forteller at det i løpet av årene de har samarbeidet med Blå Kurér har vært ytterst sjelden at det har vært skader eller feilleveranser.

Blå Kurér løser det meste

Det langvarige samarbeidet har gjort at Olsen og Maxeta kjenner Blå Kurér og deres transportører godt. At Blå Kurér er en mindre transportleverandør gjør at Olsen har fått et personlig forhold til dem, og dette er noe han verdsetter. Det gjør også at kommunikasjonen fungerer utmerket.

– Ved hastesaker og plutselige forandringer er de veldig fleksible. Samme hva det gjelder får vi alltid løst det, og det er viktig, sier han, og avslutter med at han trygt kan anbefale Blå Kurér til andre med transportbehov på Østlandet.

Kontakt oss gjerne for en hyggelig prat om varetransport på Sør- og Østlandet.

0