Container og kran med blå himmel i bakgrunn

Hvordan sikre gods for transport

Gods og varer kan dessverre bli utsatt for uhell eller uforutsette skader når som helst. Dette kan skje fra det øyeblikket godset forlater avsender, i selve transportgangen eller når det ankommer mottaker. For å minske sjansen for at skader og uhell skjer, er det heldigvis flere forholdsregler du som vareeier kan ta.

Riktig emballering, innpakking og merking

Skade på en vare kan oppstå plutselig og helt tilfeldig. Det kan skje på vareeierens egen adresse, under transporten eller hos mottakeren. For å minimere risiko for skader, reklamasjonssaker, ulempe for mottaker eller begrenset erstatning anbefaler vi følgende:

  • Emballer varene som skal transporteres, slik at de tåler transport og de bevegelser dette medfører.
  • Dersom sjåføren påpeker for dårlig emballering ved henting, hjelp til med å utbedre emballeringen.
  • Merk varene og godset ditt skikkelig, slik at det er tydelig hvor det skal, hvem som er mottaker og hvem som er avsender.

Husk, avsender har ansvaret for å emballere i forskriftsmessig stand, og sjåføren har ansvar for å påse at avsender har gjort det. I tillegg har sjåføren ansvaret for sikring av godset under transporten og helt frem til mottakeren.

Ansvar, erstatningskrav og forsikring

Ansvarsforholdet skifter fra avsender til transportør i det øyeblikket sjåføren tar varene på bilen, og reiser uten anmerkning. Ansvaret går fra sjåfør til mottaker straks mottaker signerer på fraktdokumentet uten anmerkning.

Det finnes fastsatte retningslinjer og regler for hvem som sitter med ansvar og erstatningskrav for skadet gods på det tidspunktet det skjer, når uhellet først er ute. 

I likhet med de fleste transportselskap følger vi i Blå Kurér bransjestandarden NSAB 2015. Bestemmelsene i denne standarden peker tilbake på forpliktelser eieren av godset og transportøren har for å sikre varene, samt behandle det på en trygg og forsvarlig måte tilrettelagt for transport. 

Trykk her for å lese: «Driver man med varetransport eller transportvirksomhet, er det påkrevd med fartsskriver om du kjører last over 3,5 tonn.»

Transportforsikring og godsansvarsforsikring

Transportøren av varene dine er ansvarlig for godset så lenge de har det i sin besittelse. Dermed står også transportøren for forsikring av godset ved eventuelle uhell eller skader. Denne forsikringen har imidlertid begrensninger. Transportfirmaets forsikringsansvar dekker kun de enkelte varenes verdi basert på vekt, og ikke reell verdi basert på hva slags gjenstander det er snakk om.

All frakt som dekkes under godsansvarsforsikringen til alle transportører og bileiere har en begrensing på erstatningsutbetaling på 180,- til 190,- kr per kg. Dersom varene som skal fraktes har en høyere verdi enn begrensningsregelen i NSAB 2015, anbefaler vi deg å kontakte ditt forsikringsselskap. Da kan du tegne en tilleggsforsikring som dekker verdier som overstiger det godsansvarsforsikringen dekker.

Velg Blå Kurér for sikker transport av ditt gods

Blå Kurér arbeider etter alle gitte retningslinjer og regler i bransjen, og etterstreber alltid å levere godset til våre kunder både raskt, effektivt og trygt. Kontakt oss i dag for et tilbud om transportavtale som passer dine behov!

0