Blå lastebil på vei på dagtid

Vi formidler transportløsninger i inn- og utland

Blå Kurérs transporttilbud dekker i hovedsak Oslo, Buskerud, Vestfold, Telemark, Vest- og Aust-Agder og vi benytter tilpassede lastebærere. Skulle ditt transportbehov falle utenfor vårt dekningsområde eller kreve materiell vi ikke har i tjenestespekteret, kan vi fremdeles hjelpe deg med transport av din forsendelse. Via vårt brede nasjonale og internasjonale kontaktnettverk, formidler vi transportløsninger som dekker ethvert behov.

Skreddersydde løsninger tilpasset dine behov

Blå Kurér har lang fartstid i bransjen og benytter lastemateriell vi av erfaring vet at dekker de fleste tjenester. I blant vil det imidlertid være behov for materiell utover dette, og vi kan da via vårt kontaktnettverk fremskaffe det materiell som er nødvendig for å utføre oppdraget. Vi har tilgang til blant annet vogntog, semitrailere og kranbiler, og har dermed ingen begrensninger på størrelse eller vekt. Våre samarbeidspartnere gjør oss i stand til å formidle transportløsninger over hele landet.

Ettersom hvert oppdrag er unikt, avtales pris og leveringsbetingelser for det enkelte tilfelle.

Formidling av flyfrakt

Noen leveranser haster mer enn andre, og Blå Kurér formidler derfor flyfrakt i tilfeller der det er avgjørende at leveransen kommer fort frem. Levering skjer gjennom vår samarbeidspartner og vi sørger for transport enten til mottakeradressen eller til nærmeste flyplass der forsendelsen kan hentes av kunden.

Vi hjelper deg med internasjonal levering

I tillegg til samarbeidspartnere som sikrer leveranser over hele Norge, har vi også kontakter som gjør oss i stand til å formidle leveranser internasjonalt. Dette passer spesielt godt for kunder som ikke har egne fraktavtaler hos store internasjonale aktører, men allikevel har et behov for frakt utover Norges grenser.

Har du spørsmål om transportmuligheter knyttet til våre samarbeidspartnere? Ta kontakt for mer informasjon om megling og formidling!

0